Wydawca treści Wydawca treści

organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Nadleśnictwo Płońsk podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Wykaz stanowisk pracy i obsada osobowa:

Nadleśniczy (N) - Tomasz Józwiak
Zastępca Nadleśniczego (Z) - Tomasz Dziewulski
Główny Księgowy (K) -  Joanna Sierdzińska
Inżynier Nadzoru (NN-1) - Mirosław Górnicki,  Inżynier Nadzoru (NN-2) Andrzej Grzywacz

Dział Gospodarki Leśnej (ZG)
St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu (ZG-1) - Szymon Różański
St. Specjalista SL ds. użytkowania lasu (ZG-2) - Paweł Boski
St. Specjalista SL ds. urządzania lasu (ZG-3) - Justyna Franczuk
Specjalista SL ds. lasów niepaństwowych i sprzedaży drewna (ZG-4) - Sylwia Srebnik
St. Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i certyfikacji gospodarki leśnej (ZG-5)- Sławomir Grenadier


Dział Finansowo - Księgowy (K)
Starszy księgowy (KF-1) - Aneta Szarlik - Fac
Księgowy (KF-2) - Magdalena Rutkowska
Księgowy (KF-3) - Jagoda Dobek

Dział Administracyjno - Gospodarczy (S)
Sekretarz (S) - Hubert Banaszewski
St. Specjalista ds. budownictwa (SA-1) - Mirosław Marek


Stanowiska bezpośrednio podległe Nadleśniczemu                                                                                Referent ds. pracowniczych (NK) - Maria Budziak


Straż Leśna:
Komendant Posterunku SL - Józef Fac
Strażnik leśny - Miłosz Domański
 
Szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania spraw i dane teleadresowe
opublikowano na stronie internetowej BIP:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_plonsk/sprawy