Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Płońsk
Nadleśnictwo Płońsk
23 6624515
23 6621241

ul. Leśników 2

09-100 Płońsk

Nadleśniczy
Tomasz Józwiak
600 813 041
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Dziewulski
602 749 868
Główny Księgowy
Joanna Sierdzińska
696 019 527, 23 674 41 92
Inżynier Nadzoru
Mirosław Górnicki
602 749 961, 23 674 41 91
Inżynier Nadzoru
Andrzej Grzywacz
23 674 41 91
Sekretarz
Hubert Banaszewski
604 237 623, 23 674 41 80

Posterunek Straży Leśnej

Józef Fac
Komendant
Tel.: 602 749 781, 23 674 41 89
Miłosz Domański
Strażnik leśny
Tel.: 23 674 41 89

Dział Finansowo-Księgowy

Magdalena Rutkowska
Prowadzenie księgowości Nadlenictwa
Tel.: 23 674 41 95
Jagoda Dobek
Kasa, prowadzenie księgowości Nadleśnictwa
Tel.: 23 674 41 94
Aneta Szarlik-Fac
Starszy ksiegowy, prowadzenie księgowości Nadlesnictwa
Tel.: 23 674 41 93

Stanowisko ds. pracowniczych

Maria Budziak
Referent ds. pracowniczych
Tel.: 664 414 315, 23 662 45 82

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Mirosław Marek
Starszy specjalista do spraw budownictwa
Tel.: 606 877 663, 23 674 41 81
Waldemar Piliński
Kierowca
Sławomir Kmieć
Konserwator

Dział Gospodarki Leśnej

Sylwia Srebnik
Sprzedaż drewna i lasy niepaństwowe
Tel.: 23 674 41 85
Paweł Boski
Użytkowanie lasu
Tel.: 23 674 41 84
Szymon Różański
Urządzanie lasu i stan posiadania, gospodarka łowiecka
Tel.: 23 674 41 87

Edukacja leśna

Piotr Borowski
Podleśniczy leśnictwa Kuchary, koordynator edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: 604 788 634, 23 674 41 82