Magazyn Magazyn

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż detaliczną drewna prowadzą poszczególne leśnictwa w wyznaczonych terminach. Ciągła sprzedaż detaliczna drewna odbywa się również w siedzibie nadleśnictwa w Płońsku przy ul. Leśników 2. Sprzedaż sadzonek drzew leśnych prowadzimy w Leśnictwie Kuchary. Nadleśnictwo nie sprzedaje sadzonek drzew i krzewów ozdobnych.