Asset Publisher

Zajęcia z edukacji leśnej

Leśnicy z Nadleśnictwa Płońsk prowadzą zajęcia mające na celu przybliżenie roli lasu i leśnika. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej w placówkach szkolnych oraz przede wszystkim w terenie.

W spawie zajęć z edukacji leśnej prosimy kontaktować się z Koordynatorem edukacji leśnej - Anetą Szarlik-Fac:

tel.: 023-662-45-15; 728-461-698

lub wysłać formularz zgłoszeniowy na adres: plonsk@warszawa.lasy.gov.pl; aneta.szarlik-fac@warszawa.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania