Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Płońsk
Nadleśnictwo Płońsk
23 6624515
23 6621241

ul. Leśników 2

09-100 Płońsk

Nadleśniczy
Tomasz Józwiak
600 813 041
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Dziewulski
602 749 868
Główny Księgowy
Joanna Sierdzińska
696 019 527, 23 674 41 92
Inżynier Nadzoru
Mirosław Górnicki
602 749 961, 23 674 41 91
Inżynier Nadzoru
Andrzej Grzywacz
23 674 41 91, 695 340 082
Sekretarz
Hubert Banaszewski
604 237 623, 23 674 41 80

Posterunek Straży Leśnej

Józef Fac
Komendant
Phone number: 602 749 781, 23 674 41 89
Miłosz Domański
Strażnik leśny
Phone number: 23 674 41 89, 600 816 257

Dział Finansowo-Księgowy

Magdalena Rutkowska
Starszy księgowy, prowadzenie księgowości Nadleśnictwa
Phone number: 23 674 41 95
Jagoda Paradowska
Kasa, prowadzenie księgowości Nadleśnictwa
Phone number: 23 674 41 94
Aneta Szarlik-Fac
Starszy ksiegowy, prowadzenie księgowości Nadleśnictwa
Phone number: 23 674 41 93

Stanowisko ds. pracowniczych

Maria Budziak
Referent ds. pracowniczych
Phone number: 664 414 315, 23 674 41 85

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Mirosław Marek
Starszy specjalista do spraw budownictwa
Phone number: 606 877 663, 23 674 41 81
Katarzyna Zielińska
Refertent ds. administracyjnych
Mateusz Gronau
Robotnik Pomocniczy
Waldemar Piliński
Robotnik obsługi
Sławomir Kmieć
Konserwator

Dział Gospodarki Leśnej

Sylwia Srebnik - Wróblewska
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna i lasów niepaństwowych
Phone number: 23 674 41 85, 728 461 698
Justyna Lasocka
Referent ds. urządzania lasu i stanu posiadania
Phone number: 23 674 41 86, 530 537 110
Paweł Boski
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu
Phone number: 23 674 41 84, 606 273 053
Szymon Różański
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i gospodarki łowieckiej
Phone number: 23 674 41 87, 731 009 998
Sławomir Grenadier
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i certyfikacji gospodarki leśnej
Phone number: 23 674 41 88, 606 936 787