Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ekosystemy referencyjne - zakończenie konsultacji społecznych

Ekosystemy referencyjne - zakończenie konsultacji społecznych

Nadleśnictwo Płońsk informuje, że w dniu14 listopada 2017 r. zakończyły sięk onsultacje społeczne dotyczące wyznaczania (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych. W ramach konsulatacji nie zgłoszono uwag do propozycji wydzieleń, które mogłyby zostać uznane z ekosystemy referencyjne.

 Mając na uwadze powyższe, zaproponowane w ramach konsultacji wydzielenia leśne zostały uznane za ekosystemy referencyjne.

Materiały do pobrania:

 

Mapa ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Płońsk

Wykaz ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Płońsk