Gekennzeichneter Inhalt

Podział obrębów wiejskich lasów niepaństwowych

W związku z pełnionym nadzorem, nadleśnictwa nad lasami niepaństwowymi, poszczególnymi obrębami wiejskimi w terenie zajmują się pracownicy terenowi.

Materiały do pobrania