Magazyn

Aktualności

W dniu 11 kwietnia Nadleśnictwo Płońsk gościło zagranicznych studentów z programu ERASMUS. Ich gównym zadaniem było zapoznanie się z polskim modelem gospodarki leśnej oraz posadzenie nowej, leśnej uprawy.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż detaliczną drewna prowadzą poszczególne leśnictwa w wyznaczonych terminach. Ciągła sprzedaż detaliczna drewna odbywa się również w siedzibie nadleśnictwa w Płońsku przy ul. Leśników 2. Sprzedaż sadzonek drzew leśnych prowadzimy w Leśnictwie Kuchary. Nadleśnictwo nie sprzedaje sadzonek drzew i krzewów ozdobnych.